0Citi Handlowy

Citi Handlowy

Oprocentowanie nominalne
zyski zależne od wyników subfunduszy
Minimalna kwota wpłaty
100,00 zł
pierwsza wpłata musi wynosić minimum 500
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
tak
w każdej chwili możesz wypłacić dowolną część zgromadzonych środków lub zlikwidować swoje IKE i wypłacić zgromadzone środki, bez ponoszenia opłat likwidacyjnych,
Brak opłat
tak
Dziedziczenie środków
tak
Dodatkowe formy inwestycji