0PKO Bank Polski

PKO Bank Polski

Oprocentowanie nominalne
zyski zależne od wybranych obligacji
Minimalna kwota wpłaty
0,00 zł
brak informacji o minimalnej wpłacie, limit wpłat na 2016 rok 12 165 złotych
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
nie
Brak opłat
nie
Dziedziczenie środków
nie
Dodatkowe formy inwestycji