0Bank Pekao

Bank Pekao

Oprocentowanie nominalne
zyski zależne od wyników subfunduszy
Minimalna kwota wpłaty
100,00 zł
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
tak
Wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastapić po ukończeniu przez uczestnika 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia (zgodnie z ustawą o IKE i IKZE). Nie oznacza to, że wcześniej nie mamy dostępu do zgromadzonych środków - w każdej chwili można dokonać ich wycofania, jednak wówczas stracimy ulgę podatkową.
Brak opłat
tak
Dziedziczenie środków
tak
Dodatkowe formy inwestycji