0Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Oprocentowanie nominalne
zyski zależne od wyników subfunduszy
Minimalna kwota wpłaty
100,00 zł
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
tak
Brak opłat
tak
Dziedziczenie środków
tak
Dodatkowe formy inwestycji