0BOŚ Bank

BOŚ Bank

Oprocentowanie nominalne
zyski zależne od wyników subfunduszy
Minimalna kwota wpłaty
1.000,00 zł
Obowiązek regularnych wpłat
nie
Swodobny dostęp do środków
tak
Po ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed.
Brak opłat
tak
Dziedziczenie środków
tak
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.
Dodatkowe formy inwestycji