To papier wartościowy upoważniający do uzyskania zysków spółki, której akcjonariusz jest uczestnikiem. Akcje dzielimy m.in na: akcje zwykłe, akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje gotówkowe, akcje aportowe, akcje uprzywilejowane