To pismo urzędowe, spisywane przez notariusza. Dotyczy ścisłych czynności które regulowane są przez prawo. Może dotyczyć m.in.: umowy deweloperskiej, przeniesienia własności mienia, ograniczeniu prawa własności.