To przynajmniej częściowa utrata wartości mienia trwałego, zmniejszenie tej wartości następuje na skutek standardowego użytkowania.