Pisemny dokument zawierający zmianę warunków wcześniej zawartej umowy. Może dotyczyć min. umowy między kredytodawcą a kredytobiorcą i zawierać informacje o dodatkowych opłatach itp.