To osoba odpowiedzialna za utrzymanie płynności papierów wartościowych na giełdzie poprzez zlecenia kupna i sprzedaży akcji.