To wkład finansowy lub rzeczowy, który tworzy bądź powiększa kapitał firmy. Aport upoważnia do otrzymywania należnych zysków związanych z dochodami przedsiębiorstwa.