To podmiot prawa cywilnego pośredniczący w wykonywaniu czynności określonych Prawem bankowym. Polskie banki zabezpieczone są dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Komisja Nadzoru Finansowego na czele z Przewodniczącym Komisji sprawdzają zgodność działań instytucji w Polsce.