To termin związany z uznaniem przez sąd niewypłacalności dłużnika. Taka decyzja może wynikać z wniosku złożonego przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie uregulować swoich długów, a także na podstawie wniosku złożonego przez wierzycieli.