To podmiot, któremu instytucja finansowa udziela ustalonego umową świadczenia. Najczęściej jest to osoba, która otrzymuje kredytowane pieniądze, poręczenie lub limit na rachunku.