To wartość usługi, produktu, którą możemy określić za pomocą waluty krajowej lub zagranicznej.