To umowa cywilno-prawna, która przenosi prawo do roszczeń wierzytelności na cesjonariusza. Zabieg wykorzystywany do ubezpieczania kredytów hipotecznych, kiedy to kredytobiorca przekazuje cesję swojej polisy na życie na rzecz banku, przed ustanowieniem hipoteki.