To papier wartościowy, który daje jest dokumentem zlecającym przekaz konkretnej sumy pieniędzy na rzecz okaziciela czeku. Wyróżniamy, czek: gotówkowy, bankierski, rozrachunkowy, podróżny.