To decyzja jaką wydaje bank po wcześniejszym złożeniu wniosku o kredyt potencjalnego usługobiorcy. Instytucja wydając decyzję bierze pod uwagę płynność finansową klienta a także jego historię kredytową. Bank ma możliwość wydać decyzję zarówno pozytywną jak i negatywną.