To różnica jaka powstaje między posiadanymi środkami finansowymi a długiem jaki zaciągamy gdy wydajemy więcej niż posiadamy. Do deficytu zaliczamy zarówno zadłużenie jak i odsetki, które są nieustannie kumulowane i wymagają spłaty. Najpopularniejszym deficytem jest dług budżetowy, który zaciąga państwo na pokrycie kosztów wydatków większych niż wpływy do Skarbu Państwa.