To proces polegający na wymianie waluty w państwie na inną, o niższym nominale. Nie jest to związane z utratą wartości pieniądza, wartość nabywcza pozostaje taka sama jak przed denominacją.