To podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie poprawności przeprowadzanych inwestycji i terminowości umów z członkami funduszu inwestycyjnego.