Instytucja, która pośredniczy w generalnym procesie sprzedaży nieruchomościami.