To papiery wartościowe, który potwierdza posiadanie zagranicznych należności w postaci weksli, czeków oraz akredytywów.