To udokumentowana prawnie lub cywilno-prawnie należność jaką zobowiązany jest spłacić kredytobiorca/pożyczkobiorca na rzecz wierzyciela.