Suma wynagrodzenia jaką otrzymuje pracownik po odliczeniu wszystkich składek oraz podatku. W mowie potocznej termin określany często jako "wynagrodzenie na rękę"