To osoba, której profesja polega na udzieleniu pomocy klientowi w doborze najodpowiedniejszego produktu finansowego. Doradcy bankowi dodatkowo zajmują się przebiegiem transakcji między klientem oraz bankiem, gromadzą potrzebne dokumenty, niezbędne do zawarcia umowy.