To współczynnik, który określa wysokość części budżetu przeznaczanego na spłatę zobowiązań finansowych w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów kredytobiorcy.