To fundusz inwestycyjny charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycji. Polega na transakcjach przeprowadzanych na instrumentach finansowych, które nie są papierami wartościowymi.