To grupowa forma inwestowania środkami, które należą do wielu inwestorów. Fundusz charakteryzuje się ograniczonym ryzykiem. Zarządzanie funduszem należy do spółki akcyjnej, czyli towarzystwa funduszu inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny jest narzędziem finansowym długoterminowym, członek funduszu otrzymuje w zamian za część kapitału inwestycji jednostki uczestnictwa, które następnie może wymienić na gotówkę.