To fundusz inwestycyjny, który emituje zamiast jednostek uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, które są ograniczone przez stałą liczbę emisji. Ponadto fundusz zamknięty może określać konkretne warunki wykupienia certyfikatów.