To rynek, na którym dokonują się transakcje, które przebiegają na zasadzie licytacji akcji spółek lub towarów. Możemy wyróżnić giełdę papierów wartościowych, giełdę surowców, giełdę produktów rolniczych. Pośrednictwem transakcji na giełdzie zajmują się domy maklerskie oraz instytucje posiadające takie uprawnienia.