To rynek na którym dochodzi do transakcji akcjami spółek akcyjnych, przedsiębiorstw, które poprzez sprzedaż swoich akcji zyskują pieniądze potrzebne do rozwoju przedsiębiorstwa i dokonywania kolejnych inwestycji. Do papierów wartościowych zaliczamy akcje spółek, obligacje, certyfikaty inwestycji.