To więcej niż jedno przedsiębiorswto, które łączy wspólna grupa właścicieli. W grupie kapitałowej możemy wyróżnić podmiot, który pełni funkcję dominującą i określany jest decydentem.