To dokument, który ma na celu podniesienie wiarygodności wypłacalności podmiotu, który zobowiązuje się do uiszczenia opłaty na rzecz wierzyciela. Dodatkowo gwarancja zobowiązuje bank do wypłacenia tej należności beneficjentowi w przypadku niedotrzymania terminu spłaty swojego klienta. Takie działanie jest porównywalne do udzielenia kredytu i wymaga od klienta zdolności kredytowej lub zabezpieczenia banku m.in. hipoteką.