To dokument, który wydaje bank kredytobiorcy. Zawarte są w nim dokładne informacje dotyczące terminów i wysokości ustalonych wcześniej poprzez umowę spłat zadłużenia.