Zjawisko które ma miejsce w przypadku nagłego załamania się rynku finansowego pod wpływem znacznej straty wartości waluty.