Hipoteka to zabezpieczenie nieruchomością wierzytelności. Polega na przekazaniu ograniczonego prawa do nieruchomości, która ma pełnić gwarancje spłaty zadłużenia. W przypadku nieuregulowania długu wierzyciel może dochodzić do otrzymania swoich pieniędzy. Jest to jeden z powszechniejszych sposobów na podniesienie wiarygodności kredytobiorcy.