To narzędzie finansowe pozwalające na pomiar wzrostu lub spadku cen akcji na giełdzie. Indeks giełdowy służy również do określania czy inwestycje przynoszą zysk czy straty.