To dobrowolny rachunek oszczędnościowy, na który wpłacamy pieniądze z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Jest to III filar, który powstał wraz z obowiązującym planem emerytalnym w Polsce. Oszczędności na rachunku nie podlegają opodatkowaniu, warunkiem jest ich wypłacenie po przekroczeniu 60 roku życia.