To według polskiego prawa dokument, który określa, że jedna ze stron zawartej umowy staje się zobowiązana względem drugiej strony. Mogą być to papiery wartościowe, umowy terminowe min. umowa kredytowa itp.