To jednostka, która chcąc uzyskać zyski przeznacza swój kapitał na finansowe uruchomienie projektu lub jego działanie. Inwestycja ta może być źródłem powiększenia majątku.