To wydatek związany z ulokowaniem kapitału w celu zdobycia zysków i pomnożenia majątku. Inwestycje mogą być obarczone większym i mniejszym ryzykiem, są nierozerwalną częścią zarządzania funduszami. Inwestycje często dzielimy na krótkoterminowe oraz długoterminowe.