Suma wartości pierwotnego majątku inwestorów. Możemy wyróżnić kapitał własny, kapitał obcy a także kapitał zwykły i uprzywilejowany.