To określenie terminu w którym sumuje się odsetki do wartości kapitału. Mogą to być zyski pochodzące zarówno z lokat bankowych, kont oszczędnościowych lub rachunków osobistych, które zapewniają oprocentowanie zgromadzonych środków.