Instytucja państwowa, która w Polsce od 2006 roku nadzoruje cały rynek finansowy w kraju. Działania KNF-u dotyczą banków, emerytur, ubezpieczeń, rynkiem kapitałowym.