To rachunek udostępniony klientowi przez bank, na koncie zgrowadzone są środki finansowe należące do właściciela rachunku. Każde konto bankowe określone jest indywidualnym numerem. Do rachunku wydawane są także karty płatnicze umożliwiające zarządzanie środkami.