To proces polegający na zmianie jaka następuje w statusie akcji na giełdzie. Dotyczy przeniesienia akcji z okaziciela na akcję imienną lub z akcji imiennej na okaziciela.