To zadłużenie finansowe, które ma na celu spłatę wcześniejszych pożyczek i zobowiązań kredytobiorcy. W ten sposób dłużnik może wydłużyć okres spłaty, zmniejszając przy tym miesięczny koszt rat długu.