Jest to zadłużenie udzielane przez kredytobiorcę wyłącznie na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową kredytobiorcy.