Kredyt udzielany na preferencyjnych warunkach. O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia. Zadłużenie wypłacane jest kredytobiorcy w miesięcznych transzach, natomiast spłata zadłużenia następuje po dwóch latach od zakończenia studiów.